Vẫn như thường lệ, trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art gửi tới bạn danh sách các lớp học nhảy hiện đại sẽ khai giảng trong tháng 8 này. Các lớp học này sẽ được mở tại các cơ sở Cầu Giấy, Trung Kính, Thái Thịnh và Thái Hà. Các bạn tham khảo nha:

thang 8

1. Cơ sở Trung Kính

– địa chỉ: tầng 2, số 27 Trung Kính
Lớp K26 [Dance Cover]: thứ 2 – 6 (18h30-20h)
Lớp Kt26 [Choreography]: thứ 2 – 6 (20h-21h30)
Lớp K35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (18h30-20h)
Lớp Kt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h-21h30)
Lớp K47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h30-20h)
Lớp Kc78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – Chủ Nhật (17h-18h30)

anh dep 1

2. Cơ sở Cầu Giấy
– địa chỉ: tầng 2, số 1, ngõ 329 Cầu Giấy::

Lớp C26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (18h15-19h45)
Lớp Ct26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (20h-21h30)
Lớp C35 [Choreography]: thứ 3 – 5 (18h15-19h45)
Lớp Ct35 [Dance Cover]: thứ 3 – 5 (20h-21h30)
Lớp C47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h15-19h45)

cau giay

3. Cơ sở Thái Thịnh [VIP]
– địa chỉ: tầng 2, số 25 Thái Thịnh:
Lớp T35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h30-20h)
Lớp T46 [Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (19h-20h30)

anh2

Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội:
Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính

Cơ sở 2: Tầng 2, Số 25 Thái Thịnh

Cơ sở 3: Tầng 6, Số 209 Cầu Giấy

Cơ sở 4: Số 10 ngách 30 ngõ 117 Thái Hà
Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015