Vẫn như thường lệ, trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art gửi tới bạn danh sách các lớp học nhảy hiện đại sẽ khai giảng trong tháng 9 này. Các lớp học này sẽ được mở tại các cơ sở Cầu Giấy, Trung Kính và Thái Thịnh. Các bạn tham khảo nha:

thang-8-400x225

1. Cơ sở Trung Kính

– địa chỉ: tầng 2, số 27 Trung Kính
Lớp K26 [Dance Cover]: thứ 2 – 6 (18h30-20h)
Lớp Kt26 [Choreography]: thứ 2 – 6 (20h-21h30)

Lớp Kc35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (16h30-18h)
Lớp K35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (18h30-20h)
Lớp Kt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h-21h30)
Lớp K47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h30-20h)

13962575_1767798693473855_6806795590595016382_n

2. Cơ sở Cầu Giấy
– địa chỉ: tầng 2, số 1, ngõ 329 Cầu Giấy::

Lớp Ce26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (8h30-10h)

Lớp C26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (18h15-19h45)
Lớp Ct26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (20h-21h30)

Lớp Cn35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (16h30-18h)
Lớp C35 [Choreography]: thứ 3 – 5 (18h15-19h45)
Lớp Ct35 [Dance Cover]: thứ 3 – 5 (20h-21h30)
Lớp C47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h15-19h45)

Untitled

3. Cơ sở Thái Thịnh
– địa chỉ: tầng 2, số 25 Thái Thịnh:
Lớp T35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h30-20h)
Lớp T46 [Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (19h-20h30)

13335607_1739140696339655_281834872503260256_n

_____________

Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội:
Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính

Cơ sở 2: Tầng 2, Số 25 Thái Thịnh

Cơ sở 3: Tầng 2, Số 1 Ngõ 329 Cầu  Giấy

Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015

[THÔNG BÁO] Khai giảng các lớp học nhảy hiện đại tháng 9
3 (2) vote[s]