LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẢY HIỆN ĐẠI THÁNG 11/2018

Được viết bởi

Dưới đây là lịch khai giảng chính thức các lớp tháng 11 năm 2018 của Sweet Art. Mọi người xem lịch ở dưới này chọn cơ sở phù hợp nhé:
“Trung Kính – Cầu Giấy – Đê La Thành – Nam Đồng – Ngụy Như Kon Tum”

1. Cơ sở Trung Kính:
(địa chỉ: tầng 2, số 27 Trung Kính)

Lớp Ke35 [Cover Kpop/Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (10h-11h15) ngày 20/11 – Giáo viên Hương Phí.
Lớp Kn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h-13h) ngày 05/11 – Giáo viên Hương Phí
Lớp Kc26 [Shuffle Dance]: thứ 2- 6 (17h-18h15) ngày 23/11 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (18h30-19h45) ngày 16/11 – Giáo viên Hải Yến
Lớp Kt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 02/11- Giáo viên Diệu Linh
Lớp Kn35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (11h45-12h45) ngày 01/11 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (18h30-19h45) ngày 13/11 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Kc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h-18h15) ngày 30/10 Blood Sweat and Tears BTS – Giáo viên Hải Yến
Lớp Kt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 20/11 – Giáo viên Thương Thương
Lớp Kc47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 03/11 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp K47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 31/10 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp Kt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 21/11 – Giáo viên Dũng Trần
Lớp Ke78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (9h30-10h45) ngày 04/11 – Giáo viên Dũng Trần
Lớp Ks78 [ Hiphop Choreography]: thứ 7 – CN (14h15-15h30) ngày 04/11 – Giáo viên Quốc Khanh
Lớp Kc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45-17h) ngày 10/11 Tempo EXO – Giáo viên Dung Bùi

Gửi xe ở Trung Kính: – số 40, cổng sau trong ngõ 40 Trần Duy Hưng (ngõ 15 Trung Kính, tường xanh cổng xanh có biển bún ốc đặc biệt 30k )
– số 1 Trung Hòa, tầng hầm tòa nhà Trung Yên Plaza. phía mặt đường Trung Hòa.


2. Cơ sở Cầu Giấy:
(địa chỉ: tầng 2, số 1, ngõ 329 Cầu Giấy)

Lớp Ce35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (9h30 – 10h45) ngày 22/11- giáo viên Dũng Trần
Lớp Cn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h15-13h15) ngày 31/10 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp Cc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h15-18h30) ngày 16/11 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp C26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) ngày 19/11 – Giáo viên Vân Hằng( Đã full)
Lớp Ct26 [Sexy Dance]: thứ 2- 6 ( 20h15-21h30) ngày 26/11- Giáo viên Dương Huyền
Lớp Cn36 [Sexy Dance]: thứ 3 – 6 (12h-13h) ngày 23/11 – Giáo Viên Hương Phí
Lớp Cc35 [Hiphop Choreography]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) ngày 06/11 – Giáo viên Trần Linh
Lớp C35 [Hiphop Choreography]: thứ 3 -5 (18h45-20h) ngày 15/11 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Ct35 [Cover Kpop]: thứ 3-5 (20h15-21h30) ngày 15/11- Giáo viên Trần Linh
Lớp Cc47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 17/11 – Giáo viên Thương Thương
Lớp C47 [Shuffle Dance]: thứ 4-7 (18h45-20h00) ngày 21/11 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CT47[ Shuffle Dance]: Thứ 4-7( 20h15- 21h30) ngày 03/11 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CN57[ Shuffle Dance]: Thứ 5-7(12h-13h) ngày 10/11 – Giáo viên Trần Cường
Lớp CC78[ Cover Kpop]: Thứ 7-8 (16h-17h15) ngày 11/11 – Giáo viên Quàng Gia Huy

3. Cơ sở Đê La Thành.
(địa chỉ: số 5, ngõ 708, Đê La Thành – gần Nguyễn Chí Thanh)

Lớp Dc26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (17h15-18h30) ngày 22/11 – Giáo viên Hương Phí.
Lớp D26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h30-19h45) ngày 23/11 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Dt26 [Cover Kpop] : thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 23/11 – Giáo viên Hải Yến ( THE EVE – EXO)
Lớp Ds35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (15h-16h15) ngày 30/10 (Lip & Hip và Whistle) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) ngày 15/11 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp D35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h50- 20h05) ngày 20/11 – Giáo viên Vân Hằng
Lớp Dt35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 22/11 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp De46 [Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h15-11h30) ngày 22/11 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp D47 [Hiphop Choreography]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 03/11 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 30/11 – giáo viên Ngọc Anh
Lớp De78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (10h – 11h15) ngày 18/11 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Da78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (15h30-16h45) ngày 24/11 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Ds78 [Hiphop Choreography]: thứ 7 – CN (14h- 15h15) 04/11 – Giáo viên Phú Hoàng
Lớp Dc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) ngày 04/11 (Not Today – BTS) – Giáo viên Tống Cường


——————
4. Cơ sở Nam Đồng.
(địa chỉ: tầng 6, số 14, Nam Đồng – gần Xã Đàn)

Lớp Nc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h25 – 18h40) ngày 29/10 (GOODBYE ROAD_IKON) – Giáo viên Trần Linh
Lớp N26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h50-20h05) ngày 23/11 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Nt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 09/11 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Ne35 [sexy Dance]: thứ 3 – 5 (10h-11h15) ngày 22/11 – Giáo viên Thương Thương
Lớp Nn35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (12h – 13h) ngày 30/10 – Giáo viên Thương Thương
Lớp Nc35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (17h15 – 18h30) ngày 30/10 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp N35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 01/11 (As if it’s your last_BP) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Nt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 01/11 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp N47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h35-19h50) ngày 31/10 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 17/11 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Na78 [Shuffle Dance]: thứ 7- CN (14h-15h15) ngày 10/11 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ns78[Cover Kpop]: thứ 7-CN (15h30-16h45) ngày 11/11 – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Nc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) ngày 17/11 – Giáo viên Phạm Dung

Gửi xe tại Nam Đồng:
– Nếu tầng hầm của tòa nhà 14 Nam Đồng full chỗ để xe thì học viên gửi tại cửa hàng sửa xe số 192, ngõ Xã Đàn 2.

Nếu lớp sau 20h gửi xe ở cửa hàng sửa xe thì phí gửi xe tăng lên 10K/1 vé, trung tâm hỗ trợ mọi người 5K/1 vé nha ^^


5. Cơ sở Ngụy Như Kon Tum
(địa chỉ: tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum)

Lớp T26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) ngày 16/11 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Tn26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (12h00-13h00) ngày 23/11 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Tt26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 19/11 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Te35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (10h15-11h30) ngày 8/11 – Giáo viên Bolo
Lớp Tn35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (12h00-13h00) ngày 15/11 – Giáo viên Bolo
Lớp T35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 15/11 – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Tt35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 15/11 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Tc35 [Cover Kpop] thứ 3 -thứ 5 (17h15 – 18h30) ngày 30/10 – (KILLING ME – iKON)- Giáo viên Phạm Hiếu
Lớp T47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 14/11 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Tt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 27/10 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Te78 [Sexy Dance]: thứ 7 – CN (10h-11h15) ngày 18/11 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Tc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h-18h15) ngày 17/11 – Giáo viên Hải Yến.

Gửi xe ở Ngụy Như Kon Tum: số 61 Ngụy Như Kon Tum, tòa nhà Comatce

Học phí: 600K/tháng/8 buổi
________
Học phí
Theo số lượng thẻ:
+ 1 thẻ: 600K
+ 2 thẻ: 950K
+ 3 thẻ: 1.350K
+ 6 thẻ: 2.600K
+ 12 thẻ: 4.600K
———–
Đối với học viên muốn chuyển khoản:
❤ Vietcombank
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 0451000357978
chi nhánh VCB Thành Công
❤ Agribank:
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 1300206284468
chi nhánh Agribank thăng long

#adđẩu
______________
Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội:
Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính
Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy
Cơ sở 3: Số 5, ngõ 708 Đê La Thành.
Cơ sở 4: Tầng 6, số 14 Nam Đồng
Cơ sở 5: Tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum
Hotline: 0984722378
ID TikTok: hocnhayhiendai
http://fb.com/hocnhayhiendai
http://hocnhayhiendai.com

Đánh giá bài viết
0 0 votes
Đánh giá bài viết
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Tư vấn học thử FREE
Chat ngay