TÌM LỚP HỌC NHẢY HIỆN ĐẠI Ở TRUNG KÍNH

Lớp Kn246 [Sexy Dance]

thứ 2-4-6 (11h45-13h)

17264911_1486217844723590_3229561031074847517_n

Lớp Kt26 [Choreography]

thứ 2 – 6 (20h-21h30)

16830787_1893589577540766_8674233948649585713_n

Lớp K35 [Shuffle Dance]

thứ 3 - 5 (18h15-19h45)

16649405_1857494727837584_7278691036242328846_n

Lớp Kt35 [Sexy Dance]

thứ 3 – 5 (20h-21h30)

ke35

Lớp Kc26 [Shuffle Dance]

thứ 2 – 6 (16h30-18h)

kc

Lớp Ke35 [Sexy Dance]

thứ 3 - 5 (9h30-11h)

kt35

Lớp K26 [Cover Kpop]

thứ 2 - 6 (18h15-19h45)

fb

Lớp Kc35 [Sexy Fitness]

thứ 3 - 5 (17h-18h)

tk1

Lớp K47 [Sexy Dance]

thứ 4 - 7 (18h30-20h)

sexy dance k47

✪ Liên hệ tư vấn

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art
Tư vấn qua điện thoại:
● 1900 0015 -
● 1900 0015 -
● 01634681875 - Hường
Tư vấn qua Facebook:
Fb.com/hocnhayhiendai
Tư vấn trực tiếp:
● Tầng 2, Số 27 Trung Kính, HN
● Tầng 2, Số 1, Ngõ 329 Cầu Giấy