TÌM LỚP HỌC NHẢY HIỆN ĐẠI Ở CẦU GIẤY

Lớp Ce24 [Sexy Dance]

thứ 2 – 4 (8h30-10h)

toi c26

Lớp Ce35 [Shuffle Dance]

thứ 3 – 5 (8h30-10h)

c2666666

Lớp Ct35 [Cover Kpop]

thứ 3-5 (20h-21h30)

17021358_1862955133958210_2170363155454037112_n

Lớp Ct47 [Shuffle Dance]

thứ 4 – 7 (20h-21h30)

15977172_1428103380535037_2131236182674058606_n

Lớp C26 [Sexy Dance]

thứ 2 – 6 (18h15-19h45)

Cg1

Lớp Cn357 [Sexy Dance]

thứ 3 – 5 – 7 (12h-13h15)

cg2

Lớp Cc35 [Shuffle Dance]

thứ 3- 5 (16h30-18h)

cg3

Lớp Ct26 [Sexy Dance]

thứ 2- 6 ( 20h-21h30)

cg4

Lớp C35 [Choreography]

thứ 3 -5 (18h15-19h45)

cg5

Lớp C47 [Shuffle Dance]

thứ 4-7 (18h15-19h45)

cg6

Đăng ký học nhảy theo lớp

16142795_1339262289480393_266246226571219587_n (2)

✪ Liên hệ tư vấn

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art

Tư vấn qua điện thoại:

● 1900 0015 –

● 1900 0015 –

● 1900 0015 – Hường

Tư vấn qua Facebook:

Fb.com/hocnhayhiendai

Tư vấn trực tiếp:

● Tầng 2, Số 27 Trung Kính, HN

● Tầng 2, Số 1, Ngõ 329 Cầu Giấy

Bình luận

Bình luận

Đánh giá bài viết