Lịch khai giảng Sweet Art tháng 1/2019

Được viết bởi

[CHÍNH THỨC] LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẢY HIỆN ĐẠI THÁNG 1/2019 
“Trung Kính – Cầu Giấy – Đê La Thành – Nam Đồng – Ngụy Như Kon Tum”

_________
1. Cơ sở Trung Kính:
(địa chỉ: tầng 2, số 27 Trung Kính)

Lớp Ke35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (10h-11h15) ngày 17/01 – Giáo viên Hương Phí.
Lớp Kn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h-13h) ngày 07/01- Giáo viên Hương Phí
Lớp Kc26 [Shuffle Dance]: thứ 2- 6 (17h-18h15) ngày 18/01 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (18h30-19h45) ngày 11/01 – I love you – EXID Giáo viên Hải Yến
Lớp Kt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 28/12- Giáo viên Diệu Linh
Lớp Kn35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (11h45-12h45) ngày 27/12 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (18h30-19h45) ngày 10/01 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Kc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h-18h15) ngày 03/01 Love Shot EXO – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Kt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 17/01 – Giáo viên Thương Thương
Lớp Kc47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 29/12 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp K47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 29/12 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp Kt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 19/01 – Giáo viên Dũng Trần
Lớp Ke78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (9h45-11h) – Giáo viên Dũng Trần
Lớp Ks78 [ Hiphop Choreography]: thứ 7 – CN (14h15-15h30) ngày 30/12 – Giáo viên Quốc Khanh
Lớp Kc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45-17h) ngày 06/01 – I Love You EXID + Millions Winner – Giáo viên Dung Bùi

Gửi xe ở Trung Kính:- số 23 Trung Kính
– số 40, cổng sau trong ngõ 40 Trần Duy Hưng (ngõ 15 Trung Kính, tường xanh cổng xanh có biển bún ốc đặc biệt 30k )

—————-
2. Cơ sở Cầu Giấy:
(địa chỉ: tầng 2, số 1, ngõ 329 Cầu Giấy)

Lớp Ce35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (9h30 – 10h45) ngày 20/12- giáo viên Dũng Trần
Lớp Cn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h15-13h15) ngày 26/12 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Cc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h15-18h30) ngày 14/1 – Giáo viên Dung Bùi ( I LOVE YOU – EXID )
Lớp C26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) ngày 14/01 – Giáo viên Vân Hằng
Lớp Ct26 [Sexy Dance]: thứ 2- 6 ( 20h15-21h30) ngày 24/12- Giáo viên Thùy Dương
Lớp Cn36 [Sexy Dance]: thứ 3 – 6 (12h-13h) ngày 25/12 – Giáo Viên Hương Phí
Lớp Cc35 [Hiphop Choreography]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) ngày 10/01 – Giáo viên Trần Linh
Lớp C35 [Hiphop Choreography]: thứ 3 -5 (18h45-20h) ngày 15/01 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Ct35 [Cover Kpop]: thứ 3-5 (20h15-21h30) ngày 17/1- Giáo viên Trần Linh
Lớp Cc47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 16/1 – Giáo viên Hương Phí
Lớp C47 [Shuffle Dance]: thứ 4-7 (18h45-20h00) ngày 22/12 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CT47[ Shuffle Dance]: Thứ 4-7( 20h15- 21h30) ngày 2/1 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CN57[ Shuffle Dance]: Thứ 5-7(12h-13h) ngày 5/1 – Giáo viên Trần Cường
Lớp CC78[ Cover Kpop]: Thứ 7-8 (16h-17h15) ngày 06/01 – Giáo viên Quàng Gia Huy.

——————
3. Cơ sở Đê La Thành.
(địa chỉ: số 5, ngõ 708, Đê La Thành – gần Nguyễn Chí Thanh)

Lớp Dc26 [Sexy Dance / Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h20-18h35) ngày 24/12 – (SOLO – JENNIE ) – Giáo viên Hương Phí.
Lớp D26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h40-19h55) ngày 18/01 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Dt26 [Cover Kpop] : thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 18/01 -Giáo viên Hải Yến
Lớp Ds35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (15h-16h15) ngày 27/12 (I LOVE YOU_EXID) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h20-18h35) ngày 15/01 (I NEED YOU -BTS) – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp D35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45- 20h) ngày 17/01 – Giáo viên Thùy Dương
Lớp Dt35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 22/01 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp De46 [Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h15-11h30) ngày 28/12 -(SOLO – JENNIE ) Giáo viên Diệu Linh.
Lớp D47 [Hiphop Choreography]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 12/01 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 19/01 – giáo viên Dung Bùi
Lớp De78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (10h – 11h15) ngày 13/01 (LOVE SHOT – EXO) – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Da78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (15h30-16h45) ngày 19/01 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Dc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) ngày 06/01 (Blood Sweat and Tears – BTS) – Giáo viên Tống Cường
——————
4. Cơ sở Nam Đồng.
(địa chỉ: tầng 6, số 14, Nam Đồng – gần Xã Đàn)

Lớp Nc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h25 – 18h40) ngày 24/12 – Giáo viên Trần Linh
Lớp N26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h50-20h05) ngày 18/01 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Nt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 07/01 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nn35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (12h – 13h) ngày 24/01 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nc35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (17h15 – 18h30) ngày 22/01 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp N35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 27/12(I LOVE YOU_EXID) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Nt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 27/12 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Ne46 [sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h-11h15) ngày 26/12 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp N47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h35-19h50) ngày 26/12 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 16/01 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Na78 [Shuffle Dance]: thứ 7- CN (14h-15h15) ngày 05/01 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ns78 [Cover Kpop]: thứ 7-CN (15h30-16h45) ngày 12/01(SOLO+ I LOVE YOU) – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Nc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) ngày 13/01(SOLO_JENNI) – Giáo viên Phạm Dung

Gửi xe tại Nam Đồng:
– Nếu tầng hầm của tòa nhà 14 Nam Đồng full chỗ để xe thì học viên gửi tại cửa hàng sửa xe số 192, ngõ Xã Đàn 2.

Nếu lớp sau 20h gửi xe ở cửa hàng sửa xe thì phí gửi xe tăng lên 10K/1 vé, trung tâm hỗ trợ mọi người 5K/1 vé nha ^^

——————
5. Cơ sở Ngụy Như Kon Tum
(địa chỉ: tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum)

Lớp Tn26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (12h00-13h00) ngày 21/1 – Giáo viên Trần Cường
Lớp T26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) ngày 11/1 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Tc26 [Cover Kpop] thứ 2 -thứ 6 (17h15 – 18h30) ngày 11/1 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Tt26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 14/1 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Te35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (10h15-11h30) ngày 8/1 – Giáo viên Bolo
Lớp Tn35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (12h00-13h00) ngày 15/1 – Giáo viên Bolo
Lớp T35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 15/1 – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Tt35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 15/1 – Giáo viên Quàng Gia Huy (GO GO – BTS)
Lớp Tc35 [Cover Kpop] thứ 3 -thứ 5 (17h15 – 18h30) ngày 15/1 – Giáo viên Phạm Hiếu
Lớp T47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 12/1 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Tt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 26/12 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Te78 [Sexy Dance]: thứ 7 – CN (10h-11h15) ngày 13/1 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Ta78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (14h – 15h15) ngày 5/1 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Ts78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h30-16h45) ngày 5/1 – Giáo viên Hải Yến. (RUMOR _ IZ*ONE)
Lớp Tc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h-18h15) ngày 12/1 – Giáo viên Hải Yến.

Gửi xe ở Ngụy Như Kon Tum: số 61 Ngụy Như Kon Tum, tòa nhà Comatce
————-

Học phí: 600K/tháng/8 buổi
________
Học phí
Theo số lượng thẻ:
+ 1 thẻ: 600K
+ 2 thẻ: 1150K
+ 3 thẻ: 1650K
+ 6 thẻ: 3.200K
+ 12 thẻ: 5.900K
———–
Đối với học viên muốn chuyển khoản:
 Vietcombank
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 0451000357978
chi nhánh VCB Thành Công
 Agribank:
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 1300206284468
chi nhánh Agribank thăng long

#adđẩu
______________
Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội:
Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính
Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy
Cơ sở 3: Số 5, ngõ 708 Đê La Thành.
Cơ sở 4: Tầng 6, số 14 Nam Đồng
Cơ sở 5: Tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum
Hotline: 0984722378
ID TikTok: hocnhayhiendai
http://fb.com/hocnhayhiendai
http://hocnhayhiendai.com/

Đánh giá bài viết
0 0 votes
Đánh giá bài viết
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Tư vấn học thử FREE
Chat ngay