LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẢY HIỆN ĐẠI THÁNG 6/2019

Được viết bởi

Hè đến rồi, các bạn cùng xem lịch học các lớp khai giảng vào tháng 6/2019 tại Sweet Art nhé!

1. Cơ sở Trung Kính:
(địa chỉ: tầng 2, số 27 Trung Kính)

Lớp Ke35 [Sexy Dance/Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (10h-11h15) ngày 30/05 – Giáo viên Hương Phí.(Kill This love – Blackpink)
Lớp Kn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h-13h) ngày 10/06 – Giáo viên Hương Phí
Lớp Ks26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (15h -16h15) ngày 24/05 – Boy With Luv BTS – Giáo viên Hải Yến
Lớp Kc26 [Shuffle Dance]: thứ 2- 6 (17h-18h15) ngày 31/05 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (18h30-19h45) ngày 20/05 – Giáo viên Hải Yến – Boy With Luv BTS
Lớp Kt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 31/05 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Kn35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (11h45-12h45) ngày 04/06 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 21/05 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Kc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15- 18h30) ngày 21/05 – Giáo viên Tống Cường
Lớp Kt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 23/05 – Giáo viên Ngọc Trần
Lớp K78 [Cover kpop / Sexy Dance]: thứ 7 – chủ nhật (17h15-18h30) ngày 02/06 – Giáo viên Dương Huyền (Dalla Dalla – ITZY)
Lớp K47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 22/05 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp Kt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 01/06 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ke78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (11h-12h15) ngày 09/06 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp Ks78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (14h15-15h30) ngày 16/06 – Giáo viên Ngọc Trần
Lớp Kc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45-17h) ngày 02/06 – Giáo viên Dung Bùi (Home – Seventeen)
Gửi xe ở Trung Kính:- số 23 Trung Kính
– số 40, cổng vào trong ngõ 40 Trần Duy Hưng (ngõ 15 Trung Kính, tường xanh cổng xanh có biển bún ốc đặc biệt 30k )

—————-
2. Cơ sở Cầu Giấy:
(địa chỉ: tầng 2, số 1, ngõ 329 Cầu Giấy)

Lớp CE46[Sexy Dance]: Thứ 4-6(10h-11h15) ngày 7/6- giáo viên Dung Bùi- Kill This Love
Lớp Ce35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (9h30 – 10h45) ngày 6/6- giáo viên Dũng Trần
Lớp Cn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h15-13h15) ngày 3/6 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Cc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h15-18h30) ngày 27/5 – Giáo viên Dung Bùi don’t know what to do- blackpink
Lớp CS26 Cover Kpop: Thứ 2 – 6 (15h30-16h45) ngày 31/5 – Don’t Know what to do- Blackpink
Lớp C26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) ngày 21/6 – Giáo viên Vân Hằng
Lớp Ct26 [Sexy Dance]: thứ 2- 6 ( 20h15-21h30) ngày 27/5- Giáo viên Thùy Dương
Lớp Cn36 [Sexy Dance]: thứ 3 – 6 (12h-13h) ngày 21/6 – Giáo Viên Hương Phí
Lớp CS35[ Cover Kpop]: Thứ 3 – 5 ( 15h30-16h45) ngày 20/6 – Giáo viên Quàng Gia Huy –
Lớp Cc35 [ Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) ngày 6/6 – Giáo viên Trần Linh học bài Fire – BTS
Lớp C35 [Hiphop Choreography]: thứ 3 -5 (18h45-20h) ngày 13/6 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Ct35 [Cover Kpop]: thứ 3-5 (20h15-21h30) ngày 18/6 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Cc47 [Sexy Dance/ Cover Kpop]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 25/5 – Giáo viên Hương Phí học
Lớp C47 [Shuffle Dance]: thứ 4-7 (18h45-20h00) ngày 19/6 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CT47[ Shuffle Dance]: Thứ 4-7( 20h15- 21h30) ngày 25/5 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CN57[ Shuffle Dance]: Thứ 5-7(12h-13h) ngày 1/6 – Giáo viên Trần Cường
Lớp CS78( Sexy Kpop): Thứ 7-8(14h-15h15) ngày 16/6 – GV Dung Bùi học Me & You- EXID
Lớp CC78[ Cover Kpop]: Thứ 7-8 (16h-17h15) ngày 26/5- Giáo viên Quàng Gia Huy

——————
3. Cơ sở Đê La Thành.
(địa chỉ: số 5, ngõ 708, Đê La Thành – gần Nguyễn Chí Thanh)

Lớp De46 [Sexy Dance/Cover Kpop]: thứ 4 – 6 (10h15-11h30) (Dont Know What To Do – BLACKPINK) – ngày 29/05- Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Ds26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (15h15-16h30) – ngày 17/06 (Kill This Love – BLACKPINK) – giáo viên Dung Bùi
Lớp Dc26 [Sexy Dance/Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h20-18h35) – ngày 10/06 – Giáo viên Hương Phí.
Lớp D26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h40-19h55) ngày 27/05 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Dt26 [Cover Kpop] : thứ 2 – 6 (20h15-21h30) – ngày 17/06 – Giáo viên Hải Yến
Lớp De35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (10h – 11h15) – ngày 20/05 – giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Ds35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (15h15-16h30) (Dont Know What To Do – BLACKPINK) – ngày 28/05 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h20-18h35) – ngày 28/05 – Giáo viên Quàng Gia Huy ( Miroh – STRAY KIDS)
Lớp D35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45- 20h)- ngày 18/06 – Giáo viên Thùy Dương
Lớp Dt35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 20/06 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp D47 [Cover Kpop]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) – ngày 29/05 (Dont Know What To Do – BLACKPINK) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) (Dont Know What To Do – BLACKPINK) – ngày 01/06 – giáo viên Dung Bùi
Lớp De78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (10h – 11h15) – ngày 09/06 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Ds78 [Hiphop Choreography]: thứ 7 – CN (14h15-15h30) – ngày 08/06- giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Da78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (15h30-16h45) – ngày 26/05 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Dc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) – ngày 26/05 (Love Shot – EXO) – Giáo viên Tống Cường

——————
4. Cơ sở Nam Đồng.
(địa chỉ: tầng 6, số 14, Nam Đồng – gần Xã Đàn)

Lớp Nc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h15 – 18h30) ngày 07/06 (THE EVE_EXO) – Giáo viên Trần Linh
Lớp N26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h50-20h05) ngày 27/05 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Nt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 27/05 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nn35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (12h – 13h) ngày 23/05 – Giáo viên Hải Yến
Lớp Ns35 [Sexy & Cover kpop]: thứ 3 -5 (16h-17h15) ngày 04/06 (Don’t Know What To Do_ Blackpink) – Giáo viên Hương Phí
Lớp Nc35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (17h15 – 18h30) ngày 06/06 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp N35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 20/06 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Nt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 18/06 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Ne46 [Cover kpop/Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h-11h15) ngày 14/06 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Ns46 [Cover Kpop]: thứ 4 – 6 (15h-16h15) ngày 7/6(Mic Drop_BTS)- Giáo viên Hoàng Anh
Lớp N47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 01/06 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 29/05 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Na78 [Shuffle Dance]: thứ 7- CN (14h-15h15) ngày 02/06 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ns78 [Cover Kpop]: thứ 7-CN (15h30-16h45) ngày 26/05 (FANCY_TWICE) – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Nc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) ngày 26/05 (KILL THIS LOVE_BP) – Giáo viên Phạm Dung

Gửi xe tại Nam Đồng:
– Nếu tầng hầm của tòa nhà 14 Nam Đồng full chỗ để xe thì học viên gửi tại cửa hàng sửa xe số 192, ngõ Xã Đàn 2.

Nếu lớp sau 20h gửi xe ở cửa hàng sửa xe thì phí gửi xe tăng lên 10K/1 vé, trung tâm hỗ trợ mọi người 5K/1 vé nha ^^

——————
5. Cơ sở Ngụy Như Kon Tum
(địa chỉ: tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum)

Lớp Tn26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (12h00-13h00) – ngày 10/06 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ts26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (15h30-16h45) – ngày 07/06 – Giáo viên Quàng Gia Huy (BOY WITH LUV – BTS)
Lớp T26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) – ngày 31/05 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Tc26 [Cover Kpop] thứ 2 -thứ 6 (17h15 – 18h30) – ngày 17/06 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Tt26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) – ngày 24/05 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Te35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (10h15-11h30) – ngày 11/06 – Giáo viên Bolo
Lớp Tn35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (12h00-13h00) – ngày 11/06 – Giáo viên Bolo
Lớp Tc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) – ngày 30/05 – Giáo viên Phạm Hiếu (DNA – BTS)
Lớp T35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) – ngày 18/06 – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Tt35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) – ngày 28/05 – Giáo viên Quàng Gia Huy (SILVER SPOON – BTS)
Lớp T47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) – ngày 05/06 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Tt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) – ngày 05/06- Giáo viên Trần Ngọc
Lớp Te78 [Sexy Dance]: thứ 7 – CN (10h15-11h30) – ngày 02/06 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Ta78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (14h30 – 15h45) – ngày 19/05 – Giáo viên Vương Trung
Lớp Ts78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45 – 17h00) – ngày 25/05 – Giáo viên Hải Yến. (VIOLETA – IZ*ONE)
Lớp Tc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) – ngày 02/06- Giáo viên Hải Yến. (Butterfly-LOONA)

Gửi xe ở Ngụy Như Kon Tum: số 61 Ngụy Như Kon Tum, tòa nhà Comatce


————-
6. Cơ sở Bà Triệu
(địa chỉ: tầng 8, số 201 Bà Triệu – Toà nhà TH Land Building)

Lớp Be46 [Cover Kpop]: thứ 4 – 6 (10h-11h15) – ngày 14/6 – Giáo viên Hải Yến
Lớp Bn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h-13h) – ngày 29/05 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Bc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h20-18h35) – ngày 17/06 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp B26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) – ngày 14/06 – Giáo viên Trần Linh.
Lớp Bt26 [Sexy Dance] thứ 2 -thứ 6 (20h15-21h30) – ngày 17/06 – giáo viên Ngọc Trần
Lớp Bn36 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 6 (12h00-13h00) – ngày 14/06 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Bc35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) – ngày 30/05 – giáo viên Trần Cường.
Lớp B35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) – ngày 13/06 – Giáo viên Hương Phí
Lớp Bt35[Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) – ngày 11/06 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp B47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h30-19h45) – ngày 19/06 – giáo viên Nghiêm Tuấn Anh
Lớp Bt47 [Cover Kpop] Thứ 4 – 7 (20h15-21h30) – ngày 22/06 (Boy With Luv – BTS) – giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Be78 [Cover Kpop]: Thứ 7 – CN (10h-11h15) – ngày 23/06 – giáo viên Đặng Trung
Lớp Bc78 [Cover Kpop]: Thứ 7 – CN (15h30-16h45) (Boy With Luv – BTS) – ngày 26/05 – giáo viên Phạm Hiếu.

Học phí: 600K/tháng/8 buổi


________
Học phí
Theo số lượng thẻ:
+ 1 thẻ: 600K
+ 2 thẻ: 1150K
+ 3 thẻ: 1650K
+ 6 thẻ: 3.200K
+ 12 thẻ: 5.900K
———–
Đối với học viên muốn chuyển khoản:
 Vietcombank
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 0451000357978
chi nhánh VCB Thành Công
 Agribank:
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 1300206284468
chi nhánh Agribank thăng long

#adđẩu

___________
Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art:
Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính
Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy
Cơ sở 3: Số 5, ngõ 708 Đê La Thành.
Cơ sở 4: Tầng 6, số 14 Nam Đồng
Cơ sở 5: Tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum
Cơ sở 6: Tầng 8, số 201 Bà Triệu
Hotline: 0984722378
ID TikTok: hocnhayhiendai
http://fb.com/hocnhayhiendai
http://hocnhayhiendai.com/

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Tư vấn học thử FREE
Chat ngay