LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẢY HIỆN ĐẠI THÁNG 4/2019

Được viết bởi

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẢY HIỆN ĐẠI THÁNG 4

1. Cơ sở Trung Kính:
(địa chỉ: tầng 2, số 27 Trung Kính)Lớp Ke35 [Sexy Dance/Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (10h-11h15) ngày 02/5 – Giáo viên Hương Phí.
Lớp Kn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h-13h) ngày 06/5 – Giáo viên Hương Phí
Lớp Ks26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (15h -16h15) ngày 19/4 – Blackpink – Kill This Love – Giáo viên Hải Yến
Lớp Kc26 [Shuffle Dance]: thứ 2- 6 (17h-18h15) ngày 03/5 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (18h30-19h45) ngày 22/04 – Giáo viên Hải Yến (Kill This Love – Blackpink)
Lớp Kt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 03/5 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Kn35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (11h45-12h45) ngày 04/4 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 18/04 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Kc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15- 18h30) ngày 18/04 – Giáo viên Tống Cường (BTS comeback)
Lớp Kt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 23/04 – Giáo viên Ngọc Trần
Lớp K78 [Cover kpop / Sexy Dance]: thứ 7 – chủ nhật (17h15-18h30) ngày 04/05 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp K47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 20/04 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp Kt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 24/4 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ke78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (11h-12h15) ngày 13/04 – Giáo viên Dương Huyền – Kill this love – Blackpink
Lớp Ks78 [Shuffle dance]: thứ 7 – CN (14h15-15h30) – giáo viên Huy Vương
Lớp Kc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45-17h) ngày 05/5 – Giáo viên Dung Bùi (Kill This Love – Blackpink)
Gửi xe ở Trung Kính:- số 23 Trung Kính
– số 40, cổng vào trong ngõ 40 Trần Duy Hưng (ngõ 15 Trung Kính, tường xanh cổng xanh có biển bún ốc đặc biệt 30k )—————-
2. Cơ sở Cầu Giấy:
(địa chỉ: tầng 2, số 1, ngõ 329 Cầu Giấy)

Lớp Ce35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (9h30 – 10h45) ngày 4/4- giáo viên Dũng Trần
Lớp Cn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h15-13h15) ngày 29/4 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Cc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h15-18h30) ngày 26/4 – Giáo viên Dung Bùi cover Kill This Love- Blackpink
Lớp C26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) ngày 22/4 – Giáo viên Vân Hằng
Lớp Ct26 [Sexy Dance]: thứ 2- 6 ( 20h15-21h30) ngày 26/4- Giáo viên Thùy Dương
Lớp Cn36 [Sexy Dance]: thứ 3 – 6 (12h-13h) ngày 23/4 – Giáo Viên Hương Phí
Lớp Cc35 [Hip Hop Choreography]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) ngày 4/4 – Giáo viên Trần Linh
Lớp C35 [Hiphop Choreography]: thứ 3 -5 (18h45-20h) ngày 16/4 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Ct35 [Cover Kpop]: thứ 3-5 (20h15-21h30) ngày 18/4 – Giáo viên Trần Linh Cover Gogobebe
Lớp Cc47 [Sexy Dance/ Cover Kpop]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 24/4 – Giáo viên Hương Phí học Kill This Love
Lớp C47 [Shuffle Dance]: thứ 4-7 (18h45-20h00) ngày 20/4 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CT47[ Shuffle Dance]: Thứ 4-7( 20h15- 21h30) ngày 24/04 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CN57[ Shuffle Dance]: Thứ 5-7(12h-13h) ngày 27/4 – Giáo viên Trần Cường
Lớp CS78( Sexy Kpop): Thứ 7-8(14h-15h15) ngày 21/4- GV Dung Bùi học Kill This Love – BlackPink
Lớp CC78[ Cover Kpop]: Thứ 7-8 (16h-17h15) ngày 28/4- Giáo viên Quàng Gia Huy

——————
3. Cơ sở Đê La Thành.
(địa chỉ: số 5, ngõ 708, Đê La Thành – gần Nguyễn Chí Thanh)

Lớp De46 [Sexy Dance/Cover Kpop]: thứ 4 – 6 (10h15-11h30) (Kill This Love – BLACKPINK) – ngày 26/04- Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Ds26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (15h15-16h30) (DALLA DALLA-ITZY và GOGOBEBE – MAMAMOO) – ngày 19/04 – giáo viên Dung Bùi
Lớp Dc26 [Sexy Dance/Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h20-18h35) (Solo và Kill This Love – BLACKPINK) – ngày 08/04 – Giáo viên Hương Phí.
Lớp D26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h40-19h55) ngày 26/04 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Dt26 [Cover Kpop] : thứ 2 – 6 (20h15-21h30) (Boy With Luv – BTS) – ngày 19/04 – Giáo viên Hải Yến
Lớp Ds35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (15h15-16h30) – ngày 23/04 (KILL THIS LOVE – BLACKPINK) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h20-18h35) – ngày 23/04 (Boy With Luv – BTS) – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp D35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45- 20h)- ngày 18/04 – Giáo viên Thùy Dương (Em muốn anh đưa em về)
Lớp Dt35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 18/04 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp D47 [Cover Kpop]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) – ngày 24/04 (Kill This Love – Blackpink) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) – ngày 04/05- giáo viên Dung Bùi
Lớp De78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (10h – 11h15) – ngày 04/05 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Ds78 [Hiphop Choreography]: thứ 7 – CN (14h15-15h30) – ngày 05/05- giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Da78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (15h30-16h45) – ngày 28/04 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Dc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) – ngày 27/04 – Giáo viên Tống Cường

——————
4. Cơ sở Nam Đồng.
(địa chỉ: tầng 6, số 14, Nam Đồng – gần Xã Đàn)

Lớp Nc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h25 – 18h40) ngày 06/05 – Giáo viên Trần Linh
Lớp N26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h50-20h05) ngày 26/04 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Nt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 22/04 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nn35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (12h – 13h) ngày 11/04 – Giáo viên Thùy Dương
Lớp Ns35 [Sexy & Cover kpop]: thứ 3 -5 (16h-17h15) ngày 25/04 (Kill This Love_ Blackpink) – Giáo viên Hương Phí
Lớp Nc35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (17h15 – 18h30) ngày 09/04 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp N35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 23/04 (Kill This Love_Blackpink) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Nt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 18/04 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Ne46 [sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h-11h15) ngày 12/04 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Ns46 [Cover Kpop]: thứ 4 – 6 (16h-17h15) ngày 24/04 (BTS Comeback) – Giáo viên Hoàng Anh (Xoăn)
Lớp N47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h35-19h50) ngày 03/04 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 24/04 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Na78 [Shuffle Dance]: thứ 7- CN (14h-15h15) ngày 31/03 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ns78 [Cover Kpop]: thứ 7-CN (15h30-16h45) ngày 27/04 (Kill This Love_Blackpink) – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Nc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) ngày 27/04 – Giáo viên Phạm Dung

Gửi xe tại Nam Đồng:
– Nếu tầng hầm của tòa nhà 14 Nam Đồng full chỗ để xe thì học viên gửi tại cửa hàng sửa xe số 192, ngõ Xã Đàn 2.

Nếu lớp sau 20h gửi xe ở cửa hàng sửa xe thì phí gửi xe tăng lên 10K/1 vé, trung tâm hỗ trợ mọi người 5K/1 vé nha ^^

——————
5. Cơ sở Ngụy Như Kon Tum
(địa chỉ: tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum)

Lớp Tn26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (12h00-13h00) – ngày 08/04 – Giáo viên Trần Cường
Lớp T26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) – ngày 29/04 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Tc26 [Cover Kpop] thứ 2 -thứ 6 (17h30 – 18h30) – ngày 19/04 – KILL THIS LOVE – Black Pink – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Tt26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) – ngày 22/04 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Te35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (10h15-11h30) – ngày 09/04 – Giáo viên Bolo
Lớp Tn35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (12h00-13h00) – ngày 09/04 – Giáo viên Bolo
Lớp T35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) – ngày 18/04 – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Tt35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) – ngày 02/05 – Giáo viên Quàng Gia Huy (Bài nào đó của BTS)
Lớp T47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) – ngày 03/04 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Tt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) – ngày 27/04- Giáo viên Trần Ngọc
Lớp Te78 [Sexy Dance]: thứ 7 – CN (10h15-11h30) – ngày 28/04 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Ta78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (14h30 – 15h30) – ngày 07/04 – Giáo viên Vương Trung
Lớp Ts78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45 – 17h00) – ngày 21/04 – Giáo viên Hải Yến. (KILL THIS LOVE – BLACK PINK)
Lớp Tc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) – ngày 31/03- Giáo viên Hải Yến. (DALLA DALLA – ITZY)

Gửi xe ở Ngụy Như Kon Tum: số 61 Ngụy Như Kon Tum, tòa nhà Comatce
————-
Học phí: 600K/tháng/8 buổi
________
Học phí
Theo số lượng thẻ:
+ 1 thẻ: 600K
+ 2 thẻ: 1150K
+ 3 thẻ: 1650K
+ 6 thẻ: 3.200K
+ 12 thẻ: 5.900K
———–
Đối với học viên muốn chuyển khoản:
 Vietcombank
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 0451000357978
chi nhánh VCB Thành Công
 Agribank:
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 1300206284468
chi nhánh Agribank thăng long

#adđẩu
______________
Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội:
Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính
Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy
Cơ sở 3: Số 5, ngõ 708 Đê La Thành.
Cơ sở 4: Tầng 6, số 14 Nam Đồng
Cơ sở 5: Tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum
Hotline: 0984722378
ID TikTok: hocnhayhiendai
http://fb.com/hocnhayhiendai
http://hocnhayhiendai.com/

Đánh giá bài viết
0 0 votes
Đánh giá bài viết
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Tư vấn học thử FREE
Chat ngay