LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẢY HIỆN ĐẠI THÁNG 2 + 3 /2019

Được viết bởi

Đây là lịch khai giảng chính thức của 5 cơ sở của Sweet Art ra Tết mọi người nhé:

“Trung Kính – Cầu Giấy – Đê La Thành – Nam Đồng – Ngụy Như Kon Tum”


_________
1. Cơ sở Trung Kính:
(địa chỉ: tầng 2, số 27 Trung Kính)

Lớp Ke35 [Sexy Dance/Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (10h-11h15) ngày 05/03 (Twit – Hwasa) – Giáo viên Hương Phí.
Lớp Kn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h-13h) ngày 06/03 – Giáo viên Hương Phí
Lớp Kc26 [Shuffle Dance]: thứ 2- 6 (17h-18h15) ngày 04/03 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (18h30-19h45) ngày 22/03 – Giáo viên Hải Yến
Lớp Kt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 04/03 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Kn35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (11h45-12h45) ngày 07/03 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 21/03 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Kc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15- 18h30) ngày 07/03 – BTS
Lớp Kt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 26/02 – Giáo viên Ngọc Trần
Lớp Kc47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 02/03 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp K47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 23/02 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp Kt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 27/02 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ke78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (11h-12h15) ngày 10/03
Lớp Ks78 [Shuffle dance]: thứ 7 – CN (14h15-15h30) ngày 10/03
Lớp Kc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45-17h) ngày 03/03 (Fiance-Mino & DALLA DALLA-ITZY) – Giáo viên Dung Bùi

Gửi xe ở Trung Kính:- số 23 Trung Kính
– số 40, cổng sau trong ngõ 40 Trần Duy Hưng (ngõ 15 Trung Kính, tường xanh cổng xanh có biển bún ốc đặc biệt 30k )

—————-
2. Cơ sở Cầu Giấy:
(địa chỉ: tầng 2, số 1, ngõ 329 Cầu Giấy)

Lớp Ce35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (9h30 – 10h45) ngày 28/02- giáo viên Dũng Trần
Lớp Cn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h15-13h15) ngày 27/2 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Cc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h15-18h30) ngày 25/2 – Giáo viên Dung Bùi cover bài Gotta Go- ChungHa
Lớp C26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) ngày 22/02 – Giáo viên Vân Hằng
Lớp Ct26 [Sexy Dance]: thứ 2- 6 ( 20h15-21h30) ngày 25/02- Giáo viên Thùy Dương
Lớp Cn36 [Sexy Dance]: thứ 3 – 6 (12h-13h) ngày 26/2 – Giáo Viên Hương Phí
Lớp Cc35 [Hip Hop Choreography]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) ngày 7/3 – Giáo viên Trần Linh
Lớp C35 [Hiphop Choreography]: thứ 3 -5 (18h45-20h) ngày 19/02 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Ct35 [Cover Kpop]: thứ 3-5 (20h15-21h30) ngày 21/2 – Giáo viên Trần Linh Cover bài Whistle và Gotta Go
Lớp Cc47 [Sexy Dance/ Cover Kpop]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 27/2 – Giáo viên Hương Phí Lips & Hips
Lớp C47 [Shuffle Dance]: thứ 4-7 (18h45-20h00) ngày 23/2 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CT47[ Shuffle Dance]: Thứ 4-7( 20h15- 21h30) ngày 27/02 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CN57[ Shuffle Dance]: Thứ 5-7(12h-13h) ngày 2/3 – Giáo viên Trần Cường
Lớp CC78[ Cover Kpop]: Thứ 7-8 (16h-17h15) ngày 24/2 – Giáo viên Quàng Gia Huy Cover Killing Me- Ikon

——————
3. Cơ sở Đê La Thành.
(địa chỉ: số 5, ngõ 708, Đê La Thành – gần Nguyễn Chí Thanh)

Lớp De46 [Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h15-11h30) – ngày 01/03 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Ds26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (15h15-16h30) (Solo – Jennie) – ngày 11/03 – giáo viên Dung Bùi
Lớp Dc26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (17h20-18h35) (I want you now – Hương Tràm) – ngày 04/03 – Giáo viên Hương Phí.
Lớp D26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h40-19h55) ngày 22/02 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Dt26 [Cover Kpop] : thứ 2 – 6 (20h15-21h30) (Love Shot – EXO) ngày 18/02 – Giáo viên Hải Yến
Lớp Ds35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (15h-16h15) (Gotta Go – Chungha) – ngày 28/02 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h20-18h35) (I’m Ok – IKON/ Love Shot – EXO) – ngày 28/02 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp D35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45- 20h)- ngày 21/02 – Giáo viên Thùy Dương (đã full)
Lớp Dt35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 21/02 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp D47 [Hiphop Choreography]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) – ngày 27/02 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) (Em muốn anh đưa em về) – ngày 02/03- giáo viên Dung Bùi
Lớp De78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (10h – 11h15) (Fire – BTS)- ngày 03/03 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Ds78 [Hiphop Choreography]: thứ 7 – CN (14h15-15h30) – ngày 03/03- giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Da78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (15h30-16h45) – ngày 24/02 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Dc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) (DNA – BTS)- ngày 24/02 – Giáo viên Tống Cường

——————
4. Cơ sở Nam Đồng.
(địa chỉ: tầng 6, số 14, Nam Đồng – gần Xã Đàn)

Lớp Nc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h25 – 18h40) ngày 08/03 (Monster_EXO) – Giáo viên Trần Linh
Lớp N26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h50-20h05) ngày 25/02 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Nt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 22/02 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nn35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (12h – 13h) ngày 14/03 – Giáo viên Thùy Dương
Lớp Nc35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (17h15 – 18h30) ngày 12/03 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp N35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 26/02(GOTTA GO_CHUNG HA) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Nt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 21/02 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Ne46 [sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h-11h15) ngày 15/03 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp N47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h35-19h50) ngày 27/02 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 27/02 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Na78 [Shuffle Dance]: thứ 7- CN (14h-15h15) ngày 03/03 – Giáo viên Trần Cường
Lớp Ns78 [Cover Kpop]: thứ 7-CN (15h30-16h45) ngày 24/02(LA VIE EN ROSE_IZ*ONE) – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Nc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) ngày 24/02(MIC DROP_BTS) – Giáo viên Phạm Dung

Gửi xe tại Nam Đồng:
– Nếu tầng hầm của tòa nhà 14 Nam Đồng full chỗ để xe thì học viên gửi tại cửa hàng sửa xe số 192, ngõ Xã Đàn 2.

Nếu lớp sau 20h gửi xe ở cửa hàng sửa xe thì phí gửi xe tăng lên 10K/1 vé, trung tâm hỗ trợ mọi người 5K/1 vé nha ^^

——————
5. Cơ sở Ngụy Như Kon Tum
(địa chỉ: tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum)

Lớp Tn26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (12h00-13h00) – ngày 11/03 – Giáo viên Trần Cường
Lớp T26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) – ngày 01/03 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Tc26 [Cover Kpop] thứ 2 -thứ 6 (17h15 – 18h30) – ngày 18/03 – Giáo viên Diệu Linh (GOTTA GO – CHUNGHA)
Lớp Tt26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) – ngày 22/03 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Te35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (10h15-11h30) – ngày 07/03 – Giáo viên Bolo
Lớp Tn35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (12h00-13h00) – ngày 07/03 – Giáo viên Bolo
Lớp T35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) – ngày 21/03 – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Tt35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) – ngày 28/02 – Giáo viên Quàng Gia Huy (NOT TODAY – BTS) – đã hết chỗ
Lớp Tc35 [Cover Kpop] thứ 3 – thứ 5 (17h15 – 18h30) – ngày 14/03 – Giáo viên Phạm Hiếu (LOVE SCENARIO – iKON)
Lớp T47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) – ngày 06/03 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Tt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) – ngày 27/02- Giáo viên Trần Linh
Lớp Te78 [Sexy Dance]: thứ 7 – CN (10h15-11h30) – ngày 24/02 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Ta78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (14h30 – 15h30) – ngày 10/03 – Giáo viên Vương Trung
Lớp Ts78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45 – 17h00) – ngày 10/03- Giáo viên Hải Yến. (ROLLER COASTER – CHUNGHA)
Lớp Tc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) – ngày 03/03- Giáo viên Hải Yến. (GOTTA GO – CHUNGHA)

Gửi xe ở Ngụy Như Kon Tum: số 61 Ngụy Như Kon Tum, tòa nhà Comatce

 


————-
Học phí: 600K/tháng/8 buổi
________
Học phí
Theo số lượng thẻ:
+ 1 thẻ: 600K
+ 2 thẻ: 1150K
+ 3 thẻ: 1650K
+ 6 thẻ: 3.200K
+ 12 thẻ: 5.900K
———–
Đối với học viên muốn chuyển khoản:
 Vietcombank
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 0451000357978
chi nhánh VCB Thành Công
 Agribank:
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 1300206284468
chi nhánh Agribank thăng long

#adđẩu
______________
Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội:
Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính
Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy
Cơ sở 3: Số 5, ngõ 708 Đê La Thành.
Cơ sở 4: Tầng 6, số 14 Nam Đồng
Cơ sở 5: Tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum
Hotline: 0984722378
ID TikTok: hocnhayhiendai
http://fb.com/hocnhayhiendai
http://hocnhayhiendai.com

Đánh giá bài viết
0 0 votes
Đánh giá bài viết
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Tư vấn học thử FREE
Chat ngay