Điện máy xanh phiên bản Shuffle Dance cực chất

Thể hiện: Dancer Vương Kubu

Thực hiện: Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art

 

Đánh giá bài viết