[CHÍNH THỨC] LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẢY HIỆN ĐẠI THÁNG  9/2019 ❤

Được viết bởi

[CHÍNH THỨC] LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẢY HIỆN ĐẠI THÁNG  9/2019 

Trung Kính – Cầu Giấy – Đê La Thành – Nam Đồng – Ngụy Như Kon Tum – Bà Triệu


_________
1. Cơ sở Trung Kính:
(địa chỉ: tầng 2, số 27 Trung Kính)

Lớp Ke35 [Sexy Dance/Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (10h-11h15) ngày 22/08 – Giáo viên Hương Phí.
Lớp Kn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h-13h) ngày 09/09 – Giáo viên Hương Phí
Lớp Kc26 [Shuffle Dance]: thứ 2- 6 (17h-18h15) ngày 06/09 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (18h30-19h45) ngày 19/09 – Giáo viên Hải Yến Dont know what to do – Blackpink
Lớp Kt26 [Cover kpop]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 30/08 – Giáo viên Quàng Gia Huy Boom – NCT Dream
Lớp Kn35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (11h45-12h45) ngày 29/08 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp K35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 10/09 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Kc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15 – 18h30) ngày 12/09 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Kt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 12/09 – Giáo viên Ngọc Trần
Lớp K78 [Cover Dance]: thứ 7 – chủ nhật (17h15-18h30) ngày 14/09 – Giáo viên Dương Huyền (1 million dance)
Lớp K47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 18/09- Giáo viên Dương Huyền
Lớp Kt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 18/09 – giáo viên Duy Long
Lớp Ke78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (12h-13h) ngày 21/09 – Giáo viên Dương Huyền
Lớp Kc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45-17h) ngày 08/09 – Giáo viên Dung Bùi ICY – ITZY
Gửi xe ở Trung Kính:- số 23 Trung Kính
– số 40, cổng vào trong ngõ 40 Trần Duy Hưng (ngõ 15 Trung Kính, tường xanh cổng xanh có biển bún ốc đặc biệt 30k )

—————-
2. Cơ sở Cầu Giấy:
(địa chỉ: tầng 2, số 1, ngõ 329 Cầu Giấy)

Lớp CE46[Sexy Dance]: Thứ 4-6(10h-11h15) ngày 30/8- giáo viên Dung Bùi
Lớp Ce35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (9h30 – 10h45) ngày 29/8- giáo viên Dũng Trần
Lớp Cn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h15-13h15) ngày 26/8 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Cc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h15-18h30) ngày 19/8 – Giáo viên Dung Bùi- ICY – ITZY
Lớp C26 [Sexy Dance]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) ngày 16/8 – Giáo viên Vân Hằng
Lớp Ct26 [Sexy Dance]: thứ 2- 6 ( 20h15-21h30) ngày 23/8 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Cn36 [Sexy Dance]: thứ 3 – 6 (12h-13h) ngày 16/8 – Giáo Viên Hương Phí
Lớp Cc35 [ Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) ngày 29/8 – Giáo viên Trần Linh- FAKE LOVE – BTS
Lớp C35 [Hiphop Choreography]: thứ 3 -5 (18h45-20h) ngày 10/9 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Ct35 [Cover Kpop]: thứ 3-5 (20h15-21h30) ngày 10/9 – Giáo viên Trần Linh (Boom – NCT Dream)
Lớp Cc47 [Sexy Dance/ Cover Kpop]: thứ 4 – 7 (17h20-18h35) ngày 21/8 – Giáo viên Hương Phí (Swalla – Lisa)
Lớp C47 [Shuffle Dance]: thứ 4-7 (18h45-20h00) ngày 17/8 – Giáo viên Huy Vương
Lớp CT47[ Shuffle Dance]: Thứ 4-7( 20h15- 21h30) ngày 24/8- Giáo viên Huy Vương
Lớp CN57[ Shuffle Dance]: Thứ 5-7(12h-13h) ngày 31/8 – Giáo viên Dũng Trần
Lớp CS78( Sexy Kpop): Thứ 7-8(14h-15h15) ngày 18/8 – GV Dung Bùi
Lớp CC78[ Cover Kpop]: Thứ 7-8 (16h-17h15) ngày 25/8- Giáo viên Quàng Gia Huy (CALL ME BABY – EXO)

——————
3. Cơ sở Đê La Thành.
(địa chỉ: số 5, ngõ 708, Đê La Thành – gần Nguyễn Chí Thanh)

Lớp De46 [Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h15-11h30) – ngày 28/08 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Dc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h20 – 18h35) – ngày 16/09 (Adios – EVERGLOW) – Giáo viên Hương Phí.
Lớp D26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h40-19h55) ngày 26/08 (lớp Shuffle Dance NÂNG CAO) – Giáo viên Huy Vương
Lớp Dt26 [Cover Kpop] : thứ 2 – 6 (20h15-21h30) – ngày 13/09 – Giáo viên Hải Yến
Lớp Ds35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (15h15-16h30) – ngày 27/08 (Boombayah – BlackPink) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h20-18h35) – ngày 22/08 (Spring Day – BTS) – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp D35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45- 20h)- ngày 12/09- giáo viên Dương Huyền
Lớp Dt35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 19/09 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp D47 [Cover Kpop]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) – ngày 24/08 (As If It’s Your Last – BlackPink) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Dt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) – ngày 11/09 – giáo viên Dung Bùi
Lớp De78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (9h30 – 10h45) – ngày 15/09 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Ds78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (14h30-15h45) – ngày 22/09 (Ddu Du Ddu Du – BLACKPINK) – giáo viên Hà Trang
Lớp Da78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (15h45-17h) – ngày 15/09 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Dc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) – ngày 07/09 (Dionysus)- giáo viên Đặng Trung

 


——————
4. Cơ sở Nam Đồng.
(địa chỉ: tầng 6, số 14, Nam Đồng – gần Xã Đàn)

Lớp Nc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h15 – 18h30) ngày 30/08 (Shine_Pentagon) – Giáo viên Trần Linh
Lớp N26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (18h50-20h05) ngày 19/08 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Nt26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) ngày 19/08 – Giáo viên Trần Linh
Lớp Nn35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (12h – 13h) ngày 12/09- Giáo viên Hải Yến
Lớp Ns35 [Sexy & Cover kpop]: thứ 3 -5 (16h-17h15) ngày 29/8 (Kill This Love_BP) – Giáo viên Hương Phí
Lớp Nc35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (17h15 – 18h30) ngày 29/08 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp N35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) ngày 12/09 (ICY_ITZY) – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Nt35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) ngày 10/09 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Ne46 [Cover kpop/Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h-11h15) ngày 06/09 – Giáo viên Thúy Thị
Lớp Ns46 [Cover Kpop NÂNG CAO]: thứ 4 – 6 (15h45-17h) ngày 06/09- Giáo viên Đặng Trung
Lớp N47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) ngày 28/08 – Giáo viên Thanh Thanh
Lớp Nt47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) ngày 24/08 – Giáo viên Tuấn Anh
Lớp Na78 [Shuffle Dance]: thứ 7- CN (14h15-15h30) ngày 18/08 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Ns78 [Cover Kpop]: thứ 7-CN (15h45-17h) ngày 25/08 (Violeta_IZ*ONE) – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Nc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) ngày 25/08 (Air plane pt2_BTS)_ Giáo viên Phạm Dung

Gửi xe tại Nam Đồng:
– Nếu tầng hầm của tòa nhà 14 Nam Đồng full chỗ để xe thì học viên gửi tại cửa hàng sửa xe số 192, ngõ Xã Đàn 2.

Nếu lớp sau 20h gửi xe ở cửa hàng sửa xe thì phí gửi xe tăng lên 10K/1 vé, trung tâm hỗ trợ mọi người 5K/1 vé nha ^^

——————
5. Cơ sở Ngụy Như Kon Tum
(địa chỉ: tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum)

Lớp Tn26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (12h00-13h00) – ngày 06/09 – Giáo viên Vương Trung
Lớp T26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) – ngày 23/08 – Giáo viên Diệu Linh.
Lớp Tc26 [Cover Kpop] thứ 2 -thứ 6 (17h15 – 18h30) – ngày 13/09 – Giáo viên Diệu Linh
Lớp Tt26 [Shuffle Dance]: thứ 2 – 6 (20h15-21h30) – ngày 16/09 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Te35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (10h15-11h30) – ngày 10/09 – Giáo viên Bolo
Lớp Tn35[Sexy Dance]: thứ 3 – thứ 5 (12h00-13h00) – ngày 10/09 – Giáo viên Bolo
Lớp Tc35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) – ngày 27/08 – Giáo viên Phạm Hiếu (FAKE LOVE – BTS)
Lớp T35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) – ngày 10/09 – Giáo viên Phạm Dung
Lớp Tt35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30) – ngày 17/09 – Giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp T47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h45-20h) – ngày 04/09 – Giáo viên Vương Trần Trung
Lớp Tt47 [Sexy Dance]: thứ 4 – 7 (20h15-21h30) – ngày 04/09- Giáo viên Trần Ngọc
Lớp Te78 [Sexy Dance]: thứ 7 – CN (10h15-11h30) – ngày 07/09 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Ta78 [Shuffle Dance]: thứ 7 – CN (14h30 – 15h45) – ngày 24/08 – Giáo viên Vương Trung
Lớp Ts78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (15h45 – 17h00) – ngày 18/08 – Giáo viên Hải Yến. (Playing with fire – Black Pink)
Lớp Tc78 [Cover Kpop]: thứ 7 – CN (17h15-18h30) – ngày 07/09- Giáo viên Hải Yến. (ICY – ITZY)

Gửi xe ở Ngụy Như Kon Tum: số 61 Ngụy Như Kon Tum, tòa nhà Comatce


————-
6. Cơ sở Bà Triệu
(địa chỉ: tầng 8, số 201 Bà Triệu – Toà nhà TH Land Building)

Lớp Be46 [Sexy Dance]: thứ 4 – 6 (10h-11h15) – ngày 13/9 – Giáo viên Hải Yến
Lớp Bn24 [Sexy Dance]: thứ 2 – 4 (12h-13h) – ngày 28/8 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp Bc26 [Cover Kpop]: thứ 2 – 6 (17h20-18h35) – ngày 23/08 (DALLA DALLA – ITZY) – Giáo viên Đặng Trung
Lớp B26 [Hiphop Choreography]: thứ 2 – 6 (18h45-20h) – ngày 9/09 – Giáo viên Trần Linh.
Lớp Bt26 [Sexy Dance] thứ 2 -thứ 6 (20h15-21h30) – ngày 16/08 – giáo viên Ngọc Trần
Lớp Bn36 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 6 (12h00-13h00) – ngày 9/09 – Giáo viên Huy Vương
Lớp Bs35 [Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (15h15-16h30) – ngày 29/8 (ICY-ITZY) – Giáo viên Hải Yến
Lớp Bc35 [Shuffle Dance]: thứ 3 – 5 (17h15-18h30) – ngày 29/08 – giáo viên Vương Trung.
Lớp B35 [Sexy Dance]: thứ 3 – 5 (18h45-20h) – ngày 5/09 – Giáo viên Hương Phí
Lớp Bt35[Cover Kpop]: thứ 3 – 5 (20h15-21h30)- ngày 3/9 – Giáo viên Dung Bùi
Lớp B47 [Shuffle Dance]: thứ 4 – 7 (18h30-19h45) – ngày 17/08 – giáo viên Nghiêm Tuấn Anh
Lớp Bt47 [Cover Kpop] Thứ 4 – 7 (20h15-21h30) – ngày 24/08 (BLOOD SWEAT & TEARS – BTS) – giáo viên Quàng Gia Huy
Lớp Be78 [Cover Kpop]: Thứ 7 – CN (10h-11h15) – ngày 18/08 (SOLO + ME -CLC) – giáo viên Đặng Trung
Lớp Bc78 [Cover Kpop]: Thứ 7 – CN (15h30-16h45) – ngày 25/08 (MIC DROP – BTS) – giáo viên Phạm Hiếu.

Học phí: 600K/tháng/8 buổi


________
Học phí
Theo số lượng thẻ:
+ 1 thẻ: 600K
+ 2 thẻ: 1150K
+ 3 thẻ: 1650K
+ 6 thẻ: 3.200K
+ 12 thẻ: 5.900K
———–
Đối với học viên muốn chuyển khoản:
 Vietcombank
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 0451000357978
chi nhánh VCB Thành Công
 Agribank:
TTK: Đàm Vinh Hiển
STK: 1300206284468
chi nhánh Agribank thăng long

#adđẩu

___________
Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art:
Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính
Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy
Cơ sở 3: Số 5, ngõ 708 Đê La Thành.
Cơ sở 4: Tầng 6, số 14 Nam Đồng
Cơ sở 5: Tầng 3, số 40 Ngụy Như Kon Tum
Cơ sở 6: Tầng 8, số 201 Bà Triệu
Hotline: 0984722378
ID TikTok: hocnhayhiendai
http://fb.com/sweetartvn
http://hocnhayhiendai.com/

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

Tư vấn học thử FREE
Chat ngay