fbpx

Tác giả: Hinh Tran

Tổng hợp thành quả lớp Shuffle Dance C47 tháng 11

Tổng hợp thành quả lớp Shuffle Dance C47 tháng 11 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp C47 tháng 11.Hy vọng mọi người đã có những thời gian bổ ích và vui vẻ cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Đánh giá...

Xem thêm

Tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance C26 tháng 11

Tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance C26 tháng 11 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweetr Art tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance C26 tháng 11.Hy vọng mọi người đã có những thời gian vui vẻ và bổ ích cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình.  Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance...

Xem thêm

Tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance Ce24 tháng 10

Tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance Ce24 tháng 10 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance Ce24 tháng 10.Hy vọng các bạn đã có những thời gian vui vẻ và bổ ích cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance...

Xem thêm

Tổng hợp thành quả lớp Shuffle Dance K35 tháng 10

Tổng hợp thành quả lớp Shuffle Dance K35 tháng 10 Trung tâm  học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp Shuffle Dance K35 tháng 10.Hy vọng mọi người đã có những thời gian vui vẻ và bổ ích cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance...

Xem thêm

Tổng hợp thành quả lớp Hiphop Choreography tháng 10

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành lớp Hiphop Choreography tháng 10.Hy vọng các bạn đã có những thời gian vui vẻ và bổ ích cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Tổng hợp thành quả lớp Hiphop Choreography tháng 105 (1)...

Xem thêm
Call Now Button