fbpx

Tác giả: Hieu Le

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP HIPHOP CHOREOGRAPHY C35 THÁNG 11

Tổng hợp thành quả lớp HIPHOP CHOREOGRAPHY C35 tháng 11 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp C35 tháng 11. Hy vọng mọi người đã có những thời gian bổ ích và vui vẻ cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Đánh giá bài...

Xem thêm

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP SEXY DANCE CT26 THÁNG 11

Tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance CT26 tháng 11 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp CT26 tháng 11. Hy vọng mọi người đã có những thời gian bổ ích và vui vẻ cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Đánh giá...

Xem thêm

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP HIPHOP CHOREOGRAPHY KT26 THÁNG 11

Tổng hợp thành quả lớp hiphop Choreography KT26 tháng 11 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp Choreography KT26 tháng 11. Hy vọng lớp mình đã thời gian bổ ích và vui vẻ cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Đánh giá bài...

Xem thêm

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP SEXY DANCE Ce24 THÁNG 11

Tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance Ce24 tháng 11 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweetr Art tổng hợp thành quả lớp Sexy Dance Ce24 tháng 11.Hy vọng mọi người đã có những thời gian vui vẻ và bổ ích cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình.  Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance...

Xem thêm

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP SHUFFLE DANCE KC24 THÁNG 10

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp Shuffle Dance KC24 tháng 10. Hy vọng các bạn đã có những thời gian vui vẻ và bổ ích cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Đánh giá bài...

Xem thêm
Call Now Button