fbpx

Tác giả: Hieu Le

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP DANCE COVER CT35 THÁNG 1

Tổng hợp thành quả lớp Dance Cover CT35 tháng 1 Trung tâm học nhảy hiện đại  Sweet Art tổng hợp thành quả lớp Dance Cover  CT35 tháng 1. Hy vọng đã mang đến những thời gian bổ ích và vui vẻ cho mọi người.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Đánh giá bài...

Xem thêm

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP CHOREOGRAPHY KT26 THÁNG 12

Tổng hợp thành quả Choreography Kt26 tháng 12 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả Choreography Kt26 tháng 12. Hy vọng mọi người đã có những thời gian bổ ích và vui vẻ cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP CHOREOGRAPHY...

Xem thêm

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP SHUFFLE DANCE Ce35 THÁNG 12

Tổng hợp thành quả lớp Shuffle Dance Ce35 tháng 12 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp Shuffle dance Ce35 tháng 12. Hy vọng mọi người đã có những thời gian bổ ích và vui vẻ cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Đánh giá...

Xem thêm

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP DANCE COVER KPOP K26 THÁNG 12

Tổng hợp thành quả lớp Dance Cover Kpop K26 tháng 12 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp Dance Cover Kpop K26 tháng 12. Hy vọng mọi người đã có những thời gian bổ ích và vui vẻ cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance:...

Xem thêm

TỔNG HỢP THÀNH QUẢ LỚP SHUFFLE DANCE K35 THÁNG 12

Tổng hợp thành quả lớp Shuffle Dance K35 tháng 12 Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art tổng hợp thành quả lớp Shuffle dance K35 tháng 12. Hy vọng mọi người đã có những thời gian bổ ích và vui vẻ cùng trung tâm.Rất mong được giúp ích thêm cho lớp mình. Trung tâm học nhảy hiện đại tại Hà Nội: Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, ngõ 329 Cầu Giấy Sdt: 1900 0015 – 1900 0015 – 1900 0015 Facebook: http://fb.com/hocnhayhiendai Website: http://hocnhayhiendai.com Học nhảy Shuffle Dance: http://fb.com/hocnhayshuffledance Đánh giá...

Xem thêm
Call Now Button